Doradztwo biznesowe

Doradztwo dla firm pomaga w doborze stosownych rozwiązań dla Firmy, które wychodzi naprzeciw wizjom Klienta, ale przede wszystkim chroni przed złymi wyborami i negatywnymi konsekwencjami

Korzyści:

 • oszczędność czasu i zasobów finansowych
 • spojrzenie na problem z zewnątrz
 • pomoc ekspercka

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

badanie i analiza rynku

analiza sytuacji przedsiębiorstwa

ankiety satysfakcji pracowników

ankiety potrzeb szkoleniowych

wsparcie przy wdrażaniu zmian

doradztwo marketingowe i PR-owe

BADANIE I ANALIZA RYNKU

Analiza:

 • otoczenia rynkowego
 • dostępności pracowników
 • konkurencyjności na rynku pracy
 • trendów na rynku pracy
 • mocnych i słabych stron wskazanego segmentu rynku

Korzyści:

 • zbadanie konkurencji rynkowej
 • porównanie się z konkurencyjnymi Firmami z branży
 • udoskonalenie rozwiązań w Firmie poprzez wykorzystanie doświadczenia innych
 • uzyskanie trudno dostępnych i unikatowych informacji

ANALIZA SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

Analiza:

 • dotychczasowej pozycji rynkowej Firmy
 • otoczenia rynkowego – makrootoczenie, otoczenie konkurencyjne, tendencje rozwojowe
 • silnych i słabych stron Firmy
 • szans, możliwości i zagrożeń w ramach prowadzonej działalności
 • zasobów marketingowych Firmy

Korzyści:

 • przedstawienie pozycji Firmy na rynku na tle konkurencji
 • ujawnienie szans rozwoju i możliwości Firmy na rynku
 • ocena ryzyka i zagrożeń działalności
 • ocena konkurencyjności zasobów na rynku

ANKIETY SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW

Analiza:

 • postawy, kultury organizacyjnej i oceny pracowników wobec swojej Firmy i Przełożonych
 • atmosfery pracy, zaangażowania i klimatu codziennej współpracy
 • aktualnego poziomu zadowolenia zatrudnianych osób
 • satysfakcji i możliwości utrzymania jej na zadowalającym poziomie

Korzyści:

 • budowanie wizerunku przyjaznego Pracodawcy
 • wsparcie w podejmowaniu trafnych decyzji
 • identyfikacja czynników obniżających motywację
 • wykrywanie dysfunkcji i problemów panujących w Firmie
 • porównanie sytuacji panującej w Firmie do otoczenia rynkowego
 • zwiększenie satysfakcji z pracy
 • wzmocnienie więzi z Firmą

ANKIETY POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Analiza:

 • wielkości i struktury oczekiwań szkoleniowych pracowników każdego szczebla
 • form szkoleniowych preferowanych przez pracowników

Korzyści:

 • zapoznanie się z oczekiwaniami potrzeb rozwojowych pracowników Firmy każdego szczebla
 • precyzyjne zaplanowanie szkolenia, z podziałem na konkretne grupy pracownicze

WSPARCIE PRZY WDRAŻANIU ZMIAN

Analiza:

 • obecnej sytuacji Przedsiębiorstwa
 • celów, struktury i strategii Firmy
 • czynników wpływających na przepływ procesów
 • zadowolenia Klientów
 • zadowolenia Pracowników
 • odpowiedniego wsparcia technologicznego

Korzyści:

 • poprawienie wizerunku wewnętrznego oraz zewnętrznego Firmy
 • usprawnienie przepływu informacji w Firmie
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w Firmie
 • zwiększenie efektywności pracy pracowników
 • poprawienie relacji pomiędzy współpracownikami
 • zwiększenie zadowolenia Pracowników z pracy oraz Pracodawcy z pracy Zespołu

DORADZTWO MARKETINGOWE I PR-OWE

Analiza:

 • dotychczasowych działań marketingowych w Firmie poprzez audyt wewnętrzny
 • zasad funkcjonowania i efektywności działalności
 • konkurencyjności na rynku
 • działań marketingowych dostosowanych indywidualnie do potrzeb Firmy
 • wyników z przeprowadzonych działań marketingowych

Korzyści:

 • poprawa wizerunku Firmy
 • zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku
 • zdobycie nowych kanałów sprzedaży
 • zwiększenie lojalności odbiorców
 • maksymalizacja zysków