Szkolenia

Organizujemy szkolenia specjalistyczne z szerokiego zakresu. Ponadto, na indywidualne zamówienie, jesteśmy w stanie zorganizować szkolenie z każdego zakresu, nie objęte ofertą, zgodne z zapotrzebowaniem oraz dostosowane do oczekiwań Klienta.

Oferujemy, następujące formy edukacyjne:

 • Kursy specjalistyczne otwarte
 • Kursy specjalistyczne zamknięte
 • Coachingi
 • Akademie
 • Wyjazdy integracyjne
 • Warsztaty artystyczne

Lista dostępnych szkoleń

Kursy produkcyjne:

 • Zarządzanie zespołem produkcyjnym
 • Zarządzanie kosztami produkcji
 • Zarządzanie produkcją oraz optymalizacją procesów produkcyjnych
 • Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji
 • Analiza wskaźnikowa procesów produkcyjnych
 • Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM
 • Techniki angażowania pracowników produkcyjnych warunkiem skutecznego wdrożenia zmian w produkcji
 • Wzrost wiedzy i umiejętności menedżerskich na stanowiskach produkcyjnych
 • Brygadzista, mistrz – menedżerem produkcji
 • Brygadzista liderem – program podwyższający kompetencje
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami na produkcji
 • Lean Manufacturing
 • Lean Six Sigma – optymalizacja procesów
 • 5S – system organizacji miejsca pracy
 • Kanban – od systemu push do pull – planowanie operacyjne produkcji
 • Kaizen – ciągłe doskonalenie
 • Poka-Yoke – zasady unikania błędów
 • SMED – redukcja czasu przezbrojeń maszyn
 • TPM w praktyce – kompleksowe utrzymanie maszyn
 • TPM – globalne zarządzanie utrzymaniem ruchu
 • TPM – kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego
 • Obniżenia kosztów i strat przy użyciu wybranych narzędzi systemowych LEON, TOC, KAIZEN, KANBAN, 5S
 • FMEA – Failure Mode Effect Analysis
 • FMEA – analiza przyczyn i skutków wad
 • FMEA – analiza procesów produkcyjnych
 • TQM – Kompleksowe Zarządzanie Jakością
 • MSA (Measurement System Analyses)
 • APQP
 • PPAP
 • APQP i PPAP – zaawansowane planowanie jakości
 • Project Management

Kursy techniczne:

 • Odczytywanie rysunku technicznego kadłubowego
 • Odczytywanie rysunku technicznego izometrycznego
 • Odczytywanie rysunku technicznego maszynowego
 • Odczytywanie schematu ideowego
 • Kosztorysowanie
 • Magazynier
 • Operator wózków jezdniowych z wymianą butli
 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Kursy menedżerskie:

 • Skuteczny menedżer
 • Doskonalenie umiejętności menedżerskich
 • Diagnoza umiejętności menedżerskich
 • Leadership Skills – jak budować i rozwijać zespół
 • Koordynowanie pracy zespołu
 • Zarządzanie zespołem pracowniczym
 • Delegowanie zadań pracowniczych
 • Motywowanie i ocenianie pracowników
 • Dyscyplinowanie pracowników
 • Zarządzanie projektami

Kursy jakościowe i audytorskie:

 • Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy oraz audytu ekologicznego
 • Kontroler jakości
 • Program wdrożenia systemu QS
 • Dobra praktyka produkcyjna – System Zarządzania Jakością
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności
 • System zarządzania bezpieczeństwem transportu GMP + B4.1
 • System zarządzania bezpieczeństwem żywności – norma ISO 22000
 • System zarządzania bezpieczeństwem żywności BRC
 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg OHSAS 18001
 • System zarządzania środowiskowego wg ISO 14001
 • Norma ISO 9001 wymagania systemu zarządzania jakością
 • Praktyka systemu HACCP
 • HACCP – audytor wewnętrzny

Szkolenia BHP:

 • BHP – wstępne
 • BHP – okresowe
 • BHP – instruktaż stanowiskowy
 • Minimum Sanitarne
 • Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Kursy windykacyjne:

 • Prawne aspekty windykacji
 • Windykacja należności – skuteczne negocjacje
 • Skuteczna windykacja przez telefon (telewindykacja)
 • Windykacja dla księgowych – jak współpracować z radcą prawnym
 • Windykacja należności – zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Kursy handlowe:

 • Rozwój kompetencji handlowych
 • Skuteczny handlowiec
 • Zaawansowane techniki sprzedaży – wywieranie wpływu na klienta
 • Wizerunek handlowca w firmie
 • Standardy rozmowy handlowej
 • Rozpoznaj osobowość oraz sposób myślenia swojego klienta
 • Psychologia zachowań klienta – budowanie relacji
 • Psychologia i asertywność w obsłudze klienta
 • Perswazja w rozmowach handlowych w branży nieruchomości
 • Negocjacje handlowe
 • Zasady savoir vivre w bezpośredniej i telefonicznej relacji z klientem
 • Nowoczesna obsługa klienta i sprzedaż telefoniczna
 • Telemarketing – skuteczne pozyskiwanie klienta
 • Obrona ceny i radzenie sobie z obiekcjami klienta
 • Trudny klient i asertywny handlowiec
 • Obsługa klienta detalicznego w sklepie
 • Standardy rozmowy handlowej – sprzedaż w odniesieniu do potrzeb klienta
 • Techniki sprzedaży maszyn i urządzeń rolniczych

Kursy biznesowe:

 • Savoir vivre w biznesie
 • Równouprawnienie w firmie
 • Postawa pracownika, a wizerunek firmy
 • Planowanie i zarządzanie finansami
 • Negocjacje biznesowe
 • CSR – Społeczna odpowiedzialność biznesu

Kursy rozwoju osobistego:

 • Emisja głosu – warsztaty pracy głosem
 • Asertywność
 • Efektywność osobista
 • Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków
 • Rozwój umiejętności przywódczych
 • Zarządzanie czasem pracy
 • Kreatywność indywidualna i zespołowa – techniki twórczego myślenia
 • Unikanie wypalenia zawodowego w pracy
 • Prowadzenie prezentacji i zebrań
 • Autoprezentacja, czyli jak odczytać mowę ciała
 • Personal Branding – świadome kształtowanie marki osobistej
 • Kurs szybkiego czytania

Kursy umiejętności interpersonalnych:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja i współpraca w zespole
 • Prezentacja i wystąpienia publiczne

Kursy psychologiczne:

 • Radzenie sobie ze stresem
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • Psychologia perswazji
 • Techniki manipulacyjne
 • Inteligencja emocjonalna w biznesie
 • Komunikacja wewnętrzna w sytuacji presji – czasu, zadań, poleceń

Kursy administracyjne:

 • Kodeks postępowania administracyjnego KPA – zmiany po nowelizacji ustawy w 2011 r.
 • Savoir vivre w administracji
 • Zamówienia publiczne
 • Ochrona danych osobowych
 • Kurs asystencko-sekretarski z językiem angielskim

Kursy księgowo-kadrowe:

 • Płace od A do Z
 • Podstawowa księgowość
 • Pełna księgowość
 • Podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • Fakturowanie
 • Kasa fiskalna
 • Kasa fiskalna z fakturowaniem
 • Kadry i prawo pracy
 • Analityk finansowy
 • Bilans roczny
 • Zakładowy Fundusz Socjalny
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów – praktyczne warsztaty
 • Podatek VAT w praktyce
 • Kodeks pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2016 r.

Kursy HR:

 • Specjalista ds. HR
 • Doradca zawodowy w praktyce
 • Prawne aspekty rekrutacji oraz procesu ocen pracowników
 • Ocena pracownicza
 • Skuteczna rozmowa rekrutacyjna dla Rekrutera
 • Skuteczna rozmowa rekrutacyjna dla Kandydata

Kursy marketingowe:

 • Strategia marketingowa
 • Marka i reklama
 • E-marketing
 • Social media
 • Public relations

Kursy komputerowe:

 • Kurs bezwzrokowego pisania
 • Kurs komputerowy – podstawowy
 • Kurs komputerowy – średnio-zaawansowany
 • Kurs komputerowy – zaawansowany
 • Kurs komputerowy z Pakietem Office i Internetem
 • MS Excel – podstawowy
 • MS Excel – średnio-zaawansowany
 • MS Excel – zaawansowany
 • MS Word – podstawowy
 • MS Word – zaawansowany
 • MS PowerPoint – podstawowy
 • MS PowerPoint – zaawansowany
 • AutoCAD – podstawowy
 • AutoCAD – zaawansowany
 • CorelDRAW
 • Adobe Photoshop
 • Grafika komputerowa – poziom podstawowy
 • Grafika komputerowa – poziom zaawansowany
 • Grafika komputerowa z AutoCad – poziom podstawowy
 • Grafika komputerowa z AutoCad – poziom zaawansowany
 • Tworzenie stron www – poziom podstawowy
 • Tworzenie stron www – poziom średnio-zaawansowany
 • Pozycjonowanie stron www – poziom zaawansowany

Kursy artystyczne:

 • Florystyka – poziom podstawowy
 • Florystyka – poziom zaawansowany
 • Florystyka ślubna z dekoracją kościołów
 • Dekoracje i stylizacje okolicznościowe
 • Decoupage
 • Quilling
 • Origami
 • Kurs rysunku – poziom podstawowy
 • Kurs rysunku – poziom zaawansowany
 • Kurs szkicowania
 • Kurs portretowania i karykaturowania
 • Doradca ślubny
 • Kurs haftowania
 • Animator czasu wolnego
 • Kurs fotograficzny
 • Kamerzysta w praktyce
 • Kurs gry na pianinie/keyboardzie
 • Kurs gry na gitarze